+385 1 3319 679

info@hidroex.hr

Sjedište tvrtke

Nova ulica 7, 10290 Zaprešić

Radno vrijeme

pon - čet 7:30 - 16:00 / pet 08:00 - 14:00

Proizvodnja revizijskih okana

Revizijska okna su objekti kojima se omogućuje pristup kanalima radi održavanja, pregleda, čišćenja ili popravaka mreže, a služe i za tehnički ispravno spajanje kanala, njihovo skretanje, promjenu pada i profila. Okna su namijenjena za uporabu u odvodnji i vodoopskrbi za netlačne (gravitacijske) i tlačne sustave do 1 bara kod pješačkog i/ili prometnog opterećenja, s time da se statička i dinamička opterećenja (vertikalna) prenose preko rasteretnog prstena postavljenog povrh konusnog završetka revizijskog okna.

Revizijska okna tip “Hidroex” sastoje se od: kinete okna, tijela okna i konusa okna. Revizijska okna proizvedena su postupkom roto ljeva iz polietilena ili polipropilena (prema zahtjevu naručitelja).

Okna su izrađena u skladu sa Standardom EN 13598: (Plastični cijevni sistemi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju). Nazivni promjer okna označava unutarnji promjer. Kineta okna je izvedena u skladu sa standardom DIN 4034-1 (travanj 2003).

Revizijska okna

Dimenzije revizijskih okana

Standardni ulazno izlazni priključci u kineti revizionog okna:

Za PP korugirane cijevi DN/ID 200,250,300,400,500

Za PVC (UKC) cijevi DN 200,250,315,400,500

Za PE glatke cijevi DN 200,250,315,400,500

PE korugirane cijevi DN/OD 200,250,315,400,500

Garantirana vodonepropusnost spojeva okna 0,5 bar-a po EN 1610
Točka 13.3 (metoda W)

Penjalice

Sva okna imaju intgrirane penjalice. Penjalice su integrirane u tijelu okna.

Kinete okna se isporučuju pod slijedećim kutevima (gledano u smijeru kazaljke na satu):
90°,120°,150°,180°, 210°, 240°, 270°

Okna služe za kontrolu i inspekciju/kontrolu protoka otpadnih, kako oborinskih tako i fekalnih voda.

Okna su izrađena u skladu sa Standardom EN 13598: (Plastični cijevni sistemi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju).
Nazivni promjer okna označava unutarnji promjer. Kineta okna je izvedena u skladu sa standardom DIN 4034-1 (travanj 2003).

Konstrukcijska rješenja okana zadovoljavaju ekološke odrednice :

 • dug vijek trajanja
 • vodonepropusnost za podzemne vode
 • otpornost na habanje,
 • dugovječnost materijala
 • jednostavna i brza montaža
 • jednostavna i brza izvedba dodatnih priključaka 160 ili 200 mm
 • izvedba različitih kombinacija ulaznih i izlaznih priključaka (kaskada)
 • zbog malih težina lako rukovanje prilikom transporta i montaže
 • okna su izrađena iz materijala koji se uvijek može reciklirati

Za kvalitetu proizvoda brinemo se tijekom cijelog proizvodnog procesa. Sve pošiljke sirovine, kao i proizvoda u svakoj fazi izrade podliježu kontroli kvalitete. Sva okna ispitana su na vodonepropusnost u skladu sa zahtjevima standarda EN 1610 (Gradnja i ispitivanje cjevovoda i kanala za odpadne vode ) točka 3, po metodi W.

Na osnovu obavljenog ispitivanja i dobivenog rezultata kontrola kvalitete izdaje:

 • Potvrdu o vodonepropusnosti Obrazac 75/43
 • Izjavu o sukladnosti Obrazac 75/42
 • Oznaku kvalitete za svaki proizvod
 • Izjava o sukladnosti je izdana na osnovi standarda EN45014.

POSTAVLJANJE OKANA

Funkcionalnost i stabilnost okana direktno ovise o pravilnom pristupu ugradnji. Prije samog polaganja okana moraju se pripremiti rovovi za iste sukladno projektu. Površina na koju se polažu okna mora biti ravna i bez kamenih izbočina. Posteljica za polaganje okana mora biti kvalitetno izrađena (materijal prema zahtjevu projekta) i dobro nabijena. Zbijenost materijala mora iznositi minimalno 95% Proctorove gustoće.

Okna su u istoj ravnini sa cijevima te nije potrebno dodatno pripremati udubljenja u posteljici i sl. Korugirane cijevi i okna međusobno se spajaju vrlo jednostavno jer sva okna na ulazi i izlazu imaju integrirane naglavke. Na kraj cijevi između dva rebra namontira se brtva.

Glatke cijevi i okna spajaju se sa dvostrukom spojnicom ili se direktno nataknu na priključak ako cijev na sebi ima naglavak.

Prije spajanja unutrašnja površina naglavka i brtva moraju se temeljito očistiti.
Radi lakšeg spajanja kao sredstvo za podmazivanje brtvi i elemenata na koje brtve dolaze obavezno se koristi kalijev sapun.

OEM proizvodi, mineralna ulja i sl. mogu negativno utjecati na trajnost brtvi te nisu dozvoljeni za upotrebu.
Za spajanje korugiranih cijevi i okana preporuča se uporaba naprava za montažu.

UPUTSTVO ZA TRANSPORT I MONTAŽU KONTROLNIH OKANA

Prijevoz i istovar okana

Prilikom utovara okna se moraju slagati na način da su priključci slobodni a okna po potrebi povezati platnenom trakom kako ne bi došlo do ispadanja iz vozila. Kod utovara viljuškarom zabranjeno je gurati vilice u utvor okna te je zabranjena uporaba sajli ili lanaca. Prilikom istovara okana striktno je zabranjeno bacanje ili kipanje okana sa kamiona a kod istovara viljuškarom zabranjeno je gurati vilice u otvor okna te korištenje sajli ili lanaca.Isto tako je zabranjeno koristiti stepenice za vezanje trake prilikom istovara.

Montaža okana

Prilikom spuštanja okana u rov potebno je koristiti platnenu traku koju je potrebno vezati za ušice na konusu ili oko tijela okna. Striktno je zabranjeno bacanje okana u rov te korištenje sajli ili lanaca za vezanje istih.Isto tako je zabranjeno koristiti stepenice za vezanje trake prilikom spuštanja u rov.

Prije montaže cijevi u okna potrebno je sa vlažnom krpom i vodom oprati spojnice na ulazu i izlazu okna. Za lakšu montažu cijevi na okna koristiti kalijev sapun. Masti ili ulja su striktno zabranjena jer mogu oštetiti brtvu.

ZATRPAVANJE OKANA

Prije polaganja okana potrebno je izraditi pješčanu posteljicu u debljini 10-15 cm. Zatrpavanje okana izvoditi postepeno u slojevima od 30 cm sa sipkim materijalom granulacije 0-30 mm ili šljunkom granulacije 0-16mm.

Preporuča se gustoća nasipa od najmanje (SP standardni proctor)

 • 90 % SP za zelene površine
 • 95 % SP za prometnice sa umjerenim opterećenjem
 • 98 % SP za prometnice sa teškim prometnim opterećenjem

Okna koja se ugrađuju u području visokih podzemnih voda ili većih dubina (≥ 2500 mm) obavezno izvršiti betoniranje minimalno do ukupne visine kinete.

 • Striktno je zabranjeno zatrpavanje bagerima.
 • Sa pravilnim i slojevitim zatrpavanjem izbjegava se deformacija tijela okna.
 • Nabijanje slojeva oko okna a posebno oko konusa raditi iskjlučivo sa ručnim strojem (žabom) a nikako ne sa valjkom.
 • Po završetku nabijanja preporuča se oko konusa okna postaviti betonski rasteretni prsten sa lijevano željeznim poklopcem kako bi se izbjeglo oštećenje okna ili do upadanja neželjenih predmeta u okno. Betonski prsten ne smije biti naslonjen na konus.

Vrsta revizijskog okna

cijev/opis

raspon visina

skica

PE okno Ø600mm

160-200

 BAZA Ø 600 + CIJEV

600-3000mm

n/a

600/3U (baza+cijev)

600-5000mm

200-250

 BAZA Ø 600 + CIJEV

600-5000mm

 

300-400

 BAZA Ø 600 + CIJEV

600-5000mm

PE okno Ø800mm

200-250

(baza+tijelo roto +konus)

1200-5100mm

 

300-400

(baza+tijelo roto +konus)

1200-5100mm

500

(baza+tijelo roto +konus)

1200-5100mm

200-250

(baza+tijelo roto +konus)

Kutevi 90,120,150,210,240,270

1200-5100mm

300-400

(baza+tijelo roto +konus)

Kutevi 90,120,150,210,240,270

1200-5100mm

200-250

(baza+tijelo roto +konus)

RAVNO DNO

950-5150mm

300-400

(baza+tijelo roto +konus)

RAVNO DNO

950-5150mm

200-250

(baza+cijev+konus)

1200-5600mm

300-400

(baza+cijev +konus)

1200-5600mm

500

(baza+cijev +konus)

1200-5600mm

200-400

(baza+cijev +konus)

RAVNO DNO

1200-5600mm

 

200-250

(baza+cijev)

RAVNI ZAVRŠETAK

700-5000mm

300-400

(baza+cijev)

RAVNI ZAVRŠETAK

700-5000mm

500

(baza+cijev)

RAVNI ZAVRŠETAK

700-5000mm

3U/ 200-250

(baza+tijelo roto +konus)

1200-5300mm

3U/ 300-400

(baza+tijelo roto +konus)

1200-5300mm

3U

(baza+cijev +konus)

1100-5000mm

PE okno Ø1000mm

200-800

(baza+tijelo roto +konus)

1100-5000mm

 

1000

(baza+tijelo roto +konus)

1750-4950mm

200-400

(baza+cijev +konus)

1100-5600mm

 

500-600

(baza+cijev +konus)

1350-5600mm

800

(baza+cijev +konus)

1650-5750mm

1000

(baza+cijev +konus)

2000-5600mm

200-400

(baza+cijev +konus)

RAVNO DNO

1100-5600mm

 

500-600

(baza+cijev +konus)

RAVNO DNO

1350-5600mm

200-400

(baza+cijev)

RAVNI ZAVRŠETAK

550-5000mm

 

Foto galerija

Hidroex

Pozicioniranjem na domaćem tržištu stvorili smo preduvjete za poslovno-tehničku suradnju s inozemnim partnerima što tvrki HIDROEX omogućuje da djeluje kao pouzdani poslovni partner.

Footer light
Hidroex d.o.o. svim svojim kupcima i poslovnim partnerima nudi mogućnost besplatnog punjenja električnih vozila na lokaciji tvrtke.

Otvorena radna mjesta

Tvrtka Hidroex d.o.o. trenutno traži komercijalista m/ž, na neodređeno radno vrijeme i diplomiranog inžinjera građevinarstva m/ž, na neodređeno radno vrijeme.

Popunite online prijavu

Kontakt podaci

Nova ulica 7, 10290 Zaprešić
+385 1 3319 679
info@hidroex.hr

Radno vrijeme
pon - čet: 7:30 - 16:00
pet: 08:00 - 14:00

© HIDROEX d.o.o. 2022.